Google memasang kartun Ki Hadjar Dewantara di laman pencariannya Archive